Hỗ Trợ 24/7
w w w.
Hosting (lưu trữ web)
Trang chủ Hosting Bảng giá Windows Hoting & Linux Hoting

Bảng giá Windows Hoting & Linux Hoting

Bảng giá Linux Hosting

Thông Tin Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Bán Chuyên Nghiệp ++ Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Server đặt tại
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1.1 GB 1.5 GB 3 GB 10 GB
Băng thông 50 GB không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Email POP3 / Webmail 10 20 50 70 100 200 500
Sub domain 1 2 3 5 10 20 30
FTP Accounts 1 2 3 5 10 20 30
MySQL Database 0 0 0 0 0 0 0
Chi phí (VNĐ) 37.000
VNĐ/Tháng
55.000
VNĐ/Tháng
85.000
VNĐ/Tháng
135.000
VNĐ/Tháng
160.000
VNĐ/Tháng
250.000
VNĐ/Tháng
380.000
VNĐ/Tháng
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Bảng giá Windows Hosting

Thông Tin Host-Win 300 Host-Win 600 Host Win 800 Host-Win 1000 Host-Win 1500 Host-Win 3000 Host-Win 5000
Server đặt tại
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1000 MB 1500 MB 3000 MB 5000 MB
Băng thông 50 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Email POP3 / Webmail 10 20 50 70 100 200 500
Sub domain 1 2 4 5 10 20 30
FTP Accounts 1 2 3 5 10 20 30
MSSQL 2005/2008 0 0 4 3 10 15 10
MySQL 1 2 0 3 0 0 0
Chi phí (VNĐ) 37.000
VNĐ/Tháng
55.000
VNĐ/Tháng
85.000
VNĐ/Tháng
109.000
VNĐ/Tháng
155.000
VNĐ/Tháng
239.000
VNĐ/Tháng
369.000
VNĐ/Tháng
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Hỗ trợ trực tuyến  Hỗ trợ trực tuyến (24/7)

Hotline:
0985.368.833
E-mail: info@design3s.com.vn
Kinh doanh: sale@design3s.com.vn
Kỹ thuật: support@design3s.com.vn