Tên miền là gì?

Tên miền hay còn gọi là domain, là tên của một website hoạt động trên internet, tên miền có tác dụng để thay thế 1 địa chỉ IP dài và khó nhớ như: 123.45.67.89 trên internet thành một “Tên Miền” hay “Domain Name” có dạng là abc.com. Dưới đây là các thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn cho câu hỏi tên miền là gì.

1. Định nghĩa của tên miền

Địa chỉ IP đang được sử dụng hiện tại là IPv4 gồm có 32 bit, chia thành 4 OCtet. Các Octet này được ngăn cách nhau bởi dấu chấm và được biểu hiện ở dưới dạng thập phân có đầy đủ 12 chữ số.

Chính vì là dãy số dài như vậy thì người dùng không thể nào nhớ rõ được. Cho nên, tên miền được dùng để thay thế cho những địa chỉ IP, để người dùng cảm thấy dễ nhớ, dễ hiểu hơn.

Ví dụ: Địa chỉ IP 74.125.200.113 có tên miền được gán vào là google.com

Mục đích của Tên miền là cho người sử dụng kết nối Internet tìm một địa chỉ Website hay gửi đến một địa chỉ mail với tên thân thiện dễ nhớ,... như mycompany.com hay www.sacomtec.com mà không cần phải nhớ những con số địa chỉ rắc rối.

Với tên miền Việt Nam (.COM.VN, .VN, .NET.VN, .ORG.VN,...), người truy cập có thể nhận biết được Doanh nghiệp thuộc quốc gia nào (.VN: Việt Nam, .UK: Anh Quốc,...), cơ sở pháp lý rõ rang nhưng chi phí cao hơn so với tên miền Quốc tế. Với tên miền Quốc tế (.COM, .NET, .ORG, .CO...), người truy cập khó nhận biết được chủ sở hữu tên miền và website mà tên miền trỏ tới của Doanh nhiệp thuộc quốc gia nào, nhưng theo dạng tên miền này người truy cập dễ nhớ, dễ tìm.


2. Cấu tạo của tên miền

Nói một cách ngắn gọn, cấu tạo tên miền gồm 2 phần:

    Tên: Gồm các chữ cái từ a – z, các số 0 – 9, dấu gạch ngang “-“, tổng số ký từ nhỏ hơn 255
    Phần mở rộng: Tên miền bắt đầu bằng dấu chấm “.” và bao gồm những phần mở rộng như sau:

Tên miền mức cao nhất: Bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166 dùng chung cho toàn cầu là tên miền có đuôi: com; .biz; .edu; gov; .net; .org; .int; .ac; .pro; .info; .health; .name. Và dùng ở Mỹ là: 6-MIL: Quân sự, 7-GOV: Nhà nước.

Tên miền mức hai: com.vn; .biz.vn; .edu.vn; .gov.vn; .net.vnv; .org.vn; .int.vn; .ac.vn; .pro.vn; .info.vn; .health.vn; .name.vn

cấu trúc của tên miền

 

0909.27.67.26