Về Domain (Tên Miền)

Tên miền hay còn gọi là domain, là tên của một website hoạt động trên internet, tên miền có tác dụng để thay thế 1 địa chỉ IP dài và khó nhớ như: 123.45.67.89.

Như bạn đã biết, tên miền gồm có 2 phần ngăn cách nhau bởi dấu chấm “.” là phần tên và phần mở rộng (Hay còn gọi là “đuôi” tên miền).

Trước khi đăng ký tên miền, Quý Khách tự chọn hoặc tham khảo tư vấn của Design3s để có một tên miền phù hợp.

0909.27.67.26