Văn bản pháp lý

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
14/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 27/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Xem tiếp
21/2021/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 08/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet”. Xem tiếp
40/2021/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư 01/06/2021 Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Xem tiếp
16/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ Quyết định 30/3/2021 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng QSD kho số Viễn thông, tên miền Internet. Xem tiếp
15/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 3/2/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Xem tiếp
06/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 19/7/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Xem tiếp
27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 01/3/2018 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Xem tiếp
208/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam Xem tiếp
16/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 28/6/2016 Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá Xem tiếp
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch 08/6/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Xem tiếp
24/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 18/8/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Xem tiếp
Công văn số 350/TCT-CS Bộ Tài chính Công văn 02/02/2015 Công văn hướng dẫn về thuế chuyển nhượng Xem tiếp
Công văn số 784/TCT-TNCN Bộ Tài chính Công văn 09/03/2017 Công văn hướng dẫn về thuế chuyển nhượng Xem tiếp
Công văn số 2446/TCT-TNCN Bộ Tài chính Công văn   Công văn hướng dẫn về thuế chuyển nhượng Xem tiếp
174/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 13/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Xem tiếp
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 15/07/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Xem tiếp
Số 67/2006/ QH11 Quốc hội Luật 29/06/2006 Luật Công Nghệ Thông Tin Xem tiếp
05/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 28/01/2011 Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Xem tiếp
4544/BTC-CST Bộ Tài chính Công văn 03/04/2007 Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý Xem tiếp

 

0909.27.67.26